TUTKIMUKSIA

Oletko kiinnostunut PRP-hoidoista hoitomuotona?

Tarvitseko apua nivelkipuihin ja polvivaivoihin? Tältä sivulta löydät siihen erikoistuneet klinikat ja lääkärit. 
Ota yhteyttä lähimpään klinikkaasi!

PRP-tutkimuksia

PRP polven nivelrikon hoidossa (alkuperäinen tutkimus englanniksi)

Retrospektiivisessä tutkimuksessa oli mukana 190 potilasta, jotka saivat nivelensisäisesti injektion PRP:tä (94 potilasta) tai hyaluronihappoa (86 potilasta).

Hyaluronihappoa saaneilla potilailla oli korkeampi riski joutua tekonivelleikkaukseen (36.0 % vs. 5.3 %, p < 0.001), pienempi liikelaajuus, huonompi VAS ja WOMAC-pisteytys kuin PRP-potilailla. PRP-verrokkiryhmällä todettiin pienempi riski tekonivelleikkaukseen. Nivelensisäiset PRP-injektiot yhdistettiin parempaan lopputulokseen kuin hyaluronihappoinjektiot polven nivelrikon hoidossa. PRP voi pitkittää polven tekonivelleikkauksen tarvetta ja tarjota pätevän hoitomuodon polven nivelrikosta kärsiville.

Platelet-Rich Plasma Versus Hyaluronic Acid Injections for Knee Osteoarthritis: A Propensity- Score Analysis  

J. A. Annaniemi, J. Pere, S. Giordano

First Published November 25, 2018 Research Article

PRP:n ja hyaluronihapon vertailu polviartroosin hoidossa (alkuperäinen tutkimus englanniksi)

Tutkimuksessa verrattiin runsasverihiutaleisen plasman (PRP) ja hyaluronihapon (HA) nivelensisäisten injektioiden tehoa polven nivelrikossa. Kyseessä satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu ja kolminkertainen rinnakkainen kliininen tutkimus. Yhteensä 87 nivelrikkoista polvea (53 potilasta) jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään ja heille annettiin kolme viikoittaista injektiota joko PRP:tä (31 polvea), HA (29 polvea) tai suolaliuosta (27 polvea). Lopputulos: Niveleen injektoituna leukosyyttiköyhä PRP voi antaa kliinisesti merkittävän toiminnallisen parannuksen vähintään vuoden ajan potilaille lievässä tai keskivaikeassa polven nivelrikossa.

Intra-articular Injection of Platelet-Rich Plasma Is Superior to Hyaluronic Acid or Saline Solution in the Treatment of Mild to Moderate Knee Osteoarthritis: A Randomized, Double-Blind, Triple-Parallel, Placebo-Controlled Clinical Trial 

 Kuan-Yu Lin, M.D., Chia-Chi Yang, Ph.D., Chien-Jen Hsu, M.D., Ming-Long Yeh, Ph.D., and Jenn-Huei Renn, M.D., Ph.D. 

Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, Vol 35, No 1 (January), 2019: pp 106-117 

Meta-analyysi lumelääkkeen, kortisonin, hyaluronihapon ja PRP:n vaikutuksista polven nivelrikkoon (alkuperäinen tutkimus englanniksi)

Meta-analyysi vertaili ja tutki PRP:n, hyaluronihapon, kortisonin ja lumelääkkeen tehoa nivelensisäisesti injektoituna polviartroosin hoidossa. Meta-analyysi satunnaistetuista kliinisistä tutkimuksista tehtiin vertailemalla potilaiden tuloksia 3:n, 6:n ja 12:n kuukauden seurannassa. Tieto kerättiin 30 tutkimuksesta (3463 potilasta). Vertailussa PRP osoitti näistä parhaat lopputulokset.

Comparison between intra-articular infiltrations of placebo, steroids, hyaluronic and PRP for knee osteoarthritis: a Bayesian network meta-analysis 

Filippo Migliorini · Arne Driessen · Valentin Quack · Nadja Sippel· Brian Cooper· Yasser El Mansy · Markus Tingart · Jörg Eschweiler

Received: 3 March 2020 / Accepted: 15 July 2020

Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020 

PRP vs. kortisoni-injektio sitkeän tenniskyynärpään hoidossa (alkuperäinen tutkimus englanniksi)

Tutkimuksessa arvioitiin kliinisiä ja ultraäänellä havaittavia muutoksia ojentajajänteen morfologiassa ja verenkierrossa PRP- tai kortisoni-injektion jälkeen sitkeän lateraaliepikondyliitin hoidossa. Kolmekymmentä potilasta ikähaarukassa 18–60 vuotta, joilla lateraaliepikondyliitti ei reagoinut suun kautta otettuihin lääkkeisiin tai ei-invasiiviseen hoitoon satunnaistettiin saamaan PRP (n=15) tai kortisoni (n=15) injektio. PRP näytti mahdollistavan biologisen vamman paranemisen, kun taas kortisoni auttoi hetkellisesti ja oireet helpottivat, mutta johti jänteen rappeutumaan.

Platelet-rich plasma versus corticosteroid injection for recalcitrant lateral epicondylitis: clinical and ultrasonographic evaluation

V K Gautam , Saurabh Verma , Sahil Batra , Nidhi Bhatnagar , Sumit Arora

Orthop Surg (Hong Kong) 2015 Apr;23(1):1-5.

Vertailututkimus PRP-hoidon ja kortisonihoidon vaikutuksista tenniskyynärpään hoidossa

Hollannissa suoritetussa tutkimuksessa sata kroonisesta tenniskyynärpäästä kärsiviä potilaita jaettiin satunnaisesti PRP-ryhmään (n=51) tai kortisoniryhmään (n=49). PRP-ryhmä oli useammin onnistuneesti hoidettu kuin kortisonia saanut ryhmä. Kroonisen tenniskyynärpään PRP-hoito vähentää kipua ja lisää toimintakykyä merkittävästi, sekä ylittää kortisonin vaikutuksen jopa kahden vuoden seurannan jälkeen.

Ongoing Positive Effect of Platelet-Rich Plasma Versus Corticosteroid Injection in Lateral Epicondylitis: A Double-Blind Randomized Controlled Trial With 2-year Follow-up

Taco Gosens, Joost C. Peerbooms, Wilbert van Laar, Brenda L. den Oudsten,

Volume: 39 issue: 6, page(s): 1200-1208

Article first published online: March 21, 2011; Issue published: June 1, 2011

PRP-injektio vs. kortisoni-injektio kroonisen plantaarifaskiitin hoidossa (alkuperäinen tutkimus englanniksi)

Neljäkymmentä plantaarifaskiittipotilasta, jotka eivät olleet reagoineet konservatiiviseen hoitoon, jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään ja hoidettiin joko PRP-injektiolla tai kortisonilla. Tutkimuksessa todettiin PRP:n olleen tehokkaampi ja kestävämpi kuin kortisoni-injektio.

Platelet-Rich Plasma Efficacy Versus Corticosteroid Injection Treatment for Chronic Severe Plantar Fasciitis

Raymond Rocco Monto

Foot Ankle Int.  2014 Apr;35(4):313-8.

PRP polven nivelrikon hoidossa (alkuperäinen tutkimus englanniksi)

Tutkimuksen tarkoituksena oli testata PRP:n käyttöä polviartroosin ensisijaisena hoitona. Kaikki 14 osallistujaa saivat kolme injektioita PRP:tä neljän viikon välein. Tuloksena raportoitiin muutoksia jatkuvassa, ajoittaisessa ja kokonaiskivun arvioissa. Lisäksi potilastyytyväisyydessä osoitettiin muutoksia. PRP on yksinkertainen, minimaalisen invasiivinen hoitomuoto ja voi antaa ensisijaista hoitoa polvinivelen nivelrikossa.

Platelet-rich Plasma (PRP) Treatment Shows Potential for Knee Osteoarthritis

Liam G. Glynn, Alaa Mustafa, Monica Casey, Janusz Krawczyk, Jeanete Blom, Rose Galvin, Ailish Hannigan, Colum P. Dunne, Andrew W. Murphy and Christian Mallen.

Pilot Feasibility Stud. 2018; 4: 93.