NIVELKIVUT JA NIIDEN YMMÄRTÄMINEN

Nivelissä kipua aiheuttaa tyypillisesti pienet tai suuremmat vammat, sekä tulehdustila ja nivelrikko. Erityisesti fyysisesti raskas työ kuormittaa niveliä ja onkin tyypillistä, että raskasta työtä tekevillä on vaivoja enemmän. 

Myös paljon urheilevien nivelet ovat suuremman kuormituksen alla kuin muiden. Erityisesti polvinivelet, jotka kannattelevat koko ihmisen painoa, ovat kovan rasituksen alla juostessa ja hyppiessä. Lajeista riippuen myös muut nivelet saattavat kuormittua paljon. Esimerkiksi golfissa ja tenniksessä olkapäät ja kyynärpäät rasittuvat paljon. Urheillessa erityisesti yksipuolinen harjoittelu kuormittaa niveliä ja saattaa johtaa rasitusvammoihin.

PRP-hoidolla ja oikeaoppisella kuntoutuksella urheiluvammat nivelissä ja jänteissä paranevat tehokkaammin ja nopeammin. Näin vältetään myös pitkittyvät vammat ja tulehdukset, jotka vaikuttavat niveleen pitkäaikaisesti. Tästä johtuen PRP-hoito on ollut jo vuosia ammattiurheilijoiden käyttämä hoitomuoto.

Urheilussa erityisesti yksipuolinen harjoittelu kuormittaa niveliä ja saattaa johtaa rasitusvammoihin.

Urheillessa syntyneet nivelvammat aiheuttavat kohonnutta nivelrikon riskiä. Nivelrikko on nivelessä oleva tulehdustila, jossa nivelen toiminta heikkenee, ja liikkumiseen tulee jäykkyyttä ja kipua. Nivelissä oleva rusto voi myös nivelrikon edetessä kulua, edelleen rajoittaen ja jäykistäen nivelen toimintaa. Urheiluvammojen lisäksi myös yksipuolinen treenaaminen, sekä pitkäaikainen, fyysisesti raskas työ lisäävät nivelrikon riskiä. 

Yleisesti nivelrikko aiheuttaa jäykkyyttä, kipua ja nivelen toiminnan rajoittumista. Liikkumisen aiheuttama kipu johtaa aktiivisuuden vähenemiseen ja elämänlaadun

Pahimmillaan nivelrikko
voi vaatia leikkauksella asennettavan tekonivelen.

Pahimmillaan nivelrikko esimerkiksi polvessa voi edetä niin pitkälle, että polveen vaihdetaan leikkauksella tekonivel. 

Nivelrikon hoidossa tärkeintä on säilyttää ja parantaa nivelen liikkuvuutta, ja hoitaa kipua. PRP-hoito auttaa nivelrikon kivun lievittämisessä, nivelen uudistumisessa ja vahvistumisessa.

Lue lisää kuinka voit saada helpotusta nivelrikkoon PRP:n ja kuntoutuksen avulla!